Hotline

(84-8) 39.404.053


Tìm kiếmTổng cộng

314051

Hôm nay

54

Online

1

Liên hệ > Bản đồ vị trí

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN (SPTS)

Văn phòng Công ty: 450 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
ĐT:  (84-8) 39.404.053 – 39.404.739        Fax: (84-8) 39.404.277
Email: info@spts.com.vn        Website: www.spts.com.vn

Kho Ngoại quan: Lô C9, ĐS 14, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM.
ĐT:  (84-8) 39.404.053 – 39.404.739        Fax: (84-8) 39.404.277
Email: info@spts.com.vn        Website: www.spts.com.vn

 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN (SPTS)
Văn phòng Công ty: 450 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
ĐT:  (84-8) 39.404.053 - 39.404.739       Fax: (84-8) 39.404.277
Email: info@spts.com.vn       Website: www.spts.com.vn

© 2014 | Công ty CP Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Cảng Sài Gòn
thietkeviet.com thiết kế