Hotline

(84-8) 39.404.053


Tìm kiếmTổng cộng

173774

Hôm nay

20

Online

3

Liên hệ > Địa chỉ liên hệ

LIÊN HỆ QUA MẠNG


Họ Tên*

Chức danh

Công ty*

Địa chỉ

Quốc gia

Phone* 

Fax

E-mail*

Chủ đề*

Nội dung*

 


 

 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN (SPTS)


Văn phòng Công ty: 450 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
ĐT:  (84-8) 39.404.053 – 39.404.739        Fax: (84-8) 39.404.277
Email: info@spts.com.vn        Website: www.spts.com.vn

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐT di động

1

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch

0945 326 268

2

Bà Hồ Ngọc Liễu

Phó Chủ tịch

0903 840 045     

3

Bà Dương Thùy Dung

Ủy viên

0983 939 409

4

Ông Vũ Trần Thanh Bình

Ủy viên

0903 383 691

5

Ông Trương văn Dũng

Ủy viên 

0917 777 678

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐT di động

Email

1

Bà Hồ Ngọc Liễu

Tổng Giám Đốc

0903 840 045

ngoclieu@spts.com.vn

lieuspts@vnn.vn

2

Ông Vũ Trần Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc

0903 383 691

thanhbinh@spts.com.vn

thanhbinhspts@yahoo.com.vn

3

Bà Trần thị Thanh Thúy

Kế Toán Trưởng

0979 645 836

thanhthuy@spts.com.vn

tranthithanhthuyt4@gmail.com

 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN (SPTS)
Văn phòng Công ty: 450 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
ĐT:  (84-8) 39.404.053 - 39.404.739       Fax: (84-8) 39.404.277
Email: info@spts.com.vn       Website: www.spts.com.vn

© 2014 | Công ty CP Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Cảng Sài Gòn
thietkeviet.com thiết kế